Výbor SFDI schválil příspěvky na projekty, bezpečnost a cyklistické stezky pro rok 2013 a vyhlásil druhé kolo pro podání žádostí o poskytnutí příspěvků v oblasti bezpečnosti a cyklistických stezek

Dne 19. 4. 2013 schválil Výbor SFDI  poskytnutí příspěvků na akce z rozpočtu SFDI pro rok 2013 na níže uvedené programy:

 

  • Průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah (§ 2, odst. 1, písm. f) zákona č. 104/2000 Sb.).

Celkem bylo schváleno 74 příspěvků v limitní výši 99,194 mil. Kč.

Příloha: Přehled jednotlivých schválených příspěvků

 

 

  • Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro oblast A (Bezpečnost dopravy) a oblast B (Zklidnění dopravy), (§ 2, odst. 1, písm. g) zákona č. 104/2000 Sb.).

Celkem bylo schváleno 107 příspěvků v limitní výši 214,515 mil. Kč.

Příloha: Přehled jednotlivých schválených příspěvků

 

 

  • Příspěvky na výstavbu a údržbu      cyklistických stezek (§ 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.)

Celkem      bylo schváleno 22 příspěvků v limitní výši 62,058 mil. Kč.

Příloha: Přehled jednotlivých schválených příspěvků

 

 

Výbor SFDI dne 19. 4. 2013 schválil vyhlášení druhého kola pro podání žádostí o poskytnutí příspěvků v celkovém finančním limitu 100 mil. Kč na tyto programy:

  • Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro oblast A (Bezpečnost dopravy) a oblast B (Zklidnění dopravy), (§ 2, odst. 1, písm. g) zákona č. 104/2000 Sb.).
  • Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek (§ 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.)

Termín pro předkládání žádostí je do 17. 5. 2013.