Výbor SFDI schválil příspěvky na projekty, bezpečnost a cyklistické stezky pro rok 2014

Dne 5. 5. 2014 schválil Výbor SFDI poskytnutí příspěvků na akce z rozpočtu SFDI pro rok 2014 na níže uvedené programy:

  • Průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah

Celkem bylo schváleno 24 příspěvků v limitní výši 152,590 mil. Kč.
Příloha: Přehled jednotlivých schválených příspěvků

 

  • Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

Celkem bylo schváleno 109 příspěvků v limitní výši 270,497 mil. Kč.
Příloha: Přehled jednotlivých schválených příspěvků

 

  • Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek

Celkem bylo schváleno 21 příspěvků v limitní výši 89,055 mil. Kč.
Příloha: Přehled jednotlivých schválených příspěvků