Výbor SFDI schválil příspěvky na projekty, bezpečnost a cyklistické stezky pro rok 2015

Dne 14. 4. 2015 schválil Výbor SFDI poskytnutí příspěvků na akce z rozpočtu SFDI pro rok 2015 na níže uvedené programy:

 

  • Příspěvky pro naplňování programů zaměřených na nové technologie: aplikace nových technologií [PDF]  technické předpisy a diagnostické metody [PDF]
  • Příspěvky pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace [PDF] 
  • Příspěvky na výstavbu a údržbu cyklistických stezek [PDF]