Výbor SFDI schválil příspěvky na "Vybavení letišť" pro rok 2017

Dne 26.4.2017 schválil Výbor SFDI příspěvky na Vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro 13 žadatelů, z toho u 12 žadatelů s podmínkou doplnění některých náležitostí a to v termínu do 22. 5. 2017. Dva žadatelé nesplnili podmínku v požadovaném termínu.
Celkově je tedy pro rok 2017 schváleno 11 akcí s celkovou výší příspěvku ze SFDI v částce 43,255 milionů Kč.

[schválené žádosti]