VÝBOR SFDI SCHVÁLIL PŘÍSPĚVKY NA VÝSTAVBU NEBO OPRAVY CYKLISTICKÝCH STEZEK PRO ROK 2022

Výbor SFDI na svém jednání dne 23.6.2022 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI na akce zaměřené na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek pro rok 2022.

Na výstavbu nebo opravy cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty bylo schváleno 55 akcí s limitní výší příspěvku 560,396 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde

Celkově bylo předloženo 99 žádostí, ze kterých 87 akcí splnilo pravidla pro poskytnutí příspěvku. Z důvodu nedostatku disponibilních zdrojů v rozpočtu SFDI nebylo podpořeno 32 akcí.

Pro krytí schválených akcí budou využity příslušné položky ze schváleného rozpočtu SFDI na rok 2022, dále zdroje z Národního plánu obnovy a příslušné položky schváleného rozpočtového výhledu (resp. Návrhu rozpočtu SFDI na rok 2023).