VÝBOR SFDI SCHVÁLIL PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2019 NA KŘÍŽENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ S NADŘAZENOU INFRASTRUKTUROU

 

Výbor SFDI schválil na svém jednání dne 30.4.2019 příspěvky na „financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou“ pro rok 2019. Tyto příspěvky poskytuje SFDI již třetím rokem jednotlivým obcím, z nichž řada nemá ve vlastních rozpočtech dostatek finančních prostředků na finančně náročné opravy či výstavbu komunikací, které kříží státní či krajskou infrastrukturu. V letošním roce bylo podpořeno celkem 12 akcí částkou ve výši 278,5 mil. Kč.

[PDF] Křížení komunikací 2019 - žádosti schválené Výborem SFDI dne 30. dubna 2019