Výbor SFDI schválil příspěvky pro rok 2019 na zvyšování bezpečnosti na letištích ve výši 40 mil. Kč

 
Výbor SFDI schválil na svém jednání dne 25. června 2019 příspěvky na financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2019. Příspěvky pro letiště poskytuje SFDI již třetím rokem. Na rok 2019 byl schválen příspěvek ve výši 40 mil. Kč. Příspěvek byl členěn do tří kategorií:
• kategorie 1) pořízení a instalace prostředků pro perimetrickou, prostorovou a plášťovou ochranu letiště a letištních budov – příspěvek pro 7 akcí v celkové limitní výši 7 422 374 Kč;
• kategorie 2)  pořízení a instalace prostředků pro detekční kontrolu osob, zavazadel, nákladu, pošty, palubních zásob, letištních dodávek a vnášených předmětů – příspěvek pro 3 akce v celkové limitní výši 8 287 500 Kč;
• kategorie 3) pořízení a instalace zařízení EDS (Explosive Detection System) – příspěvek na 1 akci v limitní výši 24 290 126 Kč.
Celkem bylo podpořeno 11 ze 14 podaných žádostí.
 
[PDF] Letiště 2019 - žádosti schválené Výborem SFDI dne 25. června 2019