Výbor SFDI schválil příspěvky pro rok 2020 na zvyšování bezpečnosti na letištích ve výši 21,7 mil. Kč

Výbor SFDI na svém jednání dne 4. září 2020 schválil příspěvky na financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2020. Příspěvky pro letiště poskytuje SFDI již čtvrtým rokem. Na rok 2020 byly schváleny finanční prostředky pro 5 ze 6 předložených žádostí v celkové výši 21 666 635,00 Kč.

Příspěvek byl členěn do tří kategorií:
• kategorie 1) pořízení a instalace prostředků pro perimetrickou, prostorovou a plášťovou ochranu letiště a letištních budov - příspěvek pro 3 akce v celkové limitní výši 884 135,00 Kč;
• kategorii 2) pořízení a instalace prostředků pro detekční kontrolu osob, zavazadel, nákladu, pošty, palubních zásob, letištních dodávek a vnášených předmětů - příspěvek pro 2 akce v celkové limitní výši 20 782 500,00 Kč;
• kategorii 3) pořízení a instalace zařízení EDS (Explosive Detection System) – v této kategorii nebyla na SFDI podána žádná žádost o příspěvek.

Více informací naleznete zde