Výbor SFDI schválil příspěvky pro rok 2021 na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy

Výbor SFDI na svém jednání dne 31. 8. 2021 schválil žádosti o příspěvek na financování investičních a neinvestičních akcí v rámci Zvyšování bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy na rok 2021 („Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy“).
Na Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy bylo schváleno 44 akcí s limitní výší příspěvku 80,351 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde.