Výbor SFDI schválil příspěvky pro rok 2021 na Financování výstavby a modernizace vnitrozemských přístavů jako multimodálních center pro nákladní dopravu v ČR – přístavní infrastruktura.

Výbor SFDI na svém jednání dne 24. 6. 2021 schválil žádosti o příspěvek na Financování výstavby a modernizace vnitrozemských přístavů jako multimodálních center pro nákladní dopravu v ČR – přístavní infrastruktura pro rok 2021 („Multimodální centra - přístavní infrastruktura“). Na multimodální centra - přístavní infrastrukturu byly schváleny 4 akce s celkovou limitní výší příspěvku 32,458 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde .