Výbor SFDI schválil příspěvky pro rok 2021 na Křížení místních komunikací s nadřazenou infrastrukturou

Výbor SFDI na svém jednání dne 27. 4. 2021 schválil žádosti o příspěvek na akce v rámci výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou na rok 2021 („Křížení komunikací“).
Na Křížení komunikací bylo schváleno 7 akcí s limitní výší příspěvku 296,818 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde.