Výbor SFDI schválil příspěvky pro rok 2021 na zvyšování bezpečnosti na letištích ve výši 16,5 mil. Kč

Výbor SFDI na svém jednání dne 12. října 2021 schválil příspěvky na financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2021. Příspěvky pro letiště poskytuje SFDI již pátým rokem. Na rok 2021 byly schváleny finanční prostředky pro 7 předložených žádostí v celkové výši 16 489 205,00 Kč.

Příspěvek byl členěn do tří kategorií:
kategorie 1) pořízení a instalace prostředků pro perimetrickou, prostorovou a plášťovou ochranu letiště a letištních budov - příspěvek pro 5 akcí v celkové limitní výši 7 691 705,00 Kč;
kategorii 2) pořízení a instalace prostředků pro detekční kontrolu osob, zavazadel, nákladu, pošty, palubních zásob, letištních dodávek a vnášených předmětů příspěvek pro 2 akce v celkové limitní výši 8 797 500,00 Kč;
kategorii 3) pořízení a instalace zařízení EDS (Explosive Detection System) – v této kategorii nebyla na SFDI podána žádná žádost o příspěvek.

Tabulku schválených akcí naleznete zde