VÝBOR SFDI SCHVÁLIL PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2022 NA KŘÍŽENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ S NADŘAZENOU INFRASTRUKTUROU

Výbor SFDI na svém jednání dne 23. 6. 2022 schválil žádosti o příspěvek na akce v rámci výstavby, modernizace nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou na rok 2022 („Křížení komunikací“).

V rámci příspěvků na financování Křížení komunikací bylo schváleno 16 akcí s celkovou limitní výší příspěvku 334,228 mil. Kč. Přehled schválených žádostí naleznete zde.