VÝBOR SFDI SCHVÁLIL PŘÍSPĚVKY PRO ROK 2022 NA ODSTRANĚNÍ NEHODOVÝCH LOKALIT NA SILNICÍCH II. a III. TŘÍDY

Výbor SFDI na svém jednání dne 30. 8. 2022 schválil žádosti o příspěvek na akce v rámci financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy na rok 2022 (dále jen „Odstranění nehodových lokalit“).

V rámci příspěvků na financování Odstranění nehodových lokalit bylo schváleno 35 akcí s celkovou limitní výší příspěvku 91,530 mil. Kč.

Přehled schválených žádostí naleznete zde.