Výbor SFDI schválil příspěvky pro rok 2022 na zvyšování bezpečnosti na letištích ve výši 56,738 mil. Kč

Výbor SFDI na svém 177. jednání dne 30. srpna 2022 schválil příspěvky na financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2022. Příspěvky pro letiště poskytuje SFDI již šestým rokem. Na rok 2022 byly schváleny finanční prostředky pro 7 předložených žádostí v celkové výši 56 737 500 Kč.

Příspěvek je členěn do tří kategorií:

kategorie 1) pořízení a instalace prostředků pro perimetrickou, prostorovou a plášťovou ochranu letiště a letištních budov
- příspěvek pro 3 akce v celkové limitní výši 6 587 500 Kč;
kategorii 2) pořízení a instalace prostředků pro detekční kontrolu osob, zavazadel, nákladu, pošty, palubních zásob, letištních dodávek
a vnášených předmětů
- příspěvek pro 3 akce v celkové limitní výši 3 400 000 Kč;
kategorii 3) pořízení a instalace zařízení EDS (Explosive Detection System) 
- příspěvek pro 1 akci v celkové limitní výši 46 750 000 Kč.

Tabulku schválených akcí naleznete zde.