Výbor SFDI schválil příspěvky ve výši 27,8 mil. Kč na zvyšování bezpečnosti na letištích

Výbor SFDI dnes schválil příspěvky na financování vybavení letišť technickými nebo obdobnými prostředky sloužícími k ochraně civilního letectví před protiprávními činy pro rok 2018. Příspěvky pro letiště poskytuje SFDI již druhým rokem. Na rok 2018 byl schválen příspěvek pro celkem 14 letišť ve výši 27,75 mil. Kč.

[PDF]  Schválené příspěvky pro rok 2018