Výbor SFDI schválil příspěvky ve výši 370,6 mil. Kč na křížení místních komunikací s nadřazenou infrastrukturou

Výbor SFDI dnes schválil příspěvky na „financování výstavby, modernizace a oprav místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou“ pro rok 2018. Tyto příspěvky jsou určeny jednotlivým obcím, které často nemají dostatek finančních prostředků na finančně náročné opravy či výstavbu komunikací, které kříží státní či krajskou infrastrukturu. V letošním roce bylo podpořeno celkem 9 akcí částkou ve výši 370,564 mil. Kč.

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2018