Výbor SFDI schválil příspěvky ve výši 53 mil. Kč na zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. třídy

Výbor SFDI dnes schválil příspěvky na „financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy“ pro rok 2018. Příspěvky jsou určeny na odstraňování nehodových lokalit na krajských komunikacích. V letošním roce bylo podpořeno 8 akcí s celkovou výší příspěvku 53,205 mil. Kč.

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2018