Výbor SFDI schválil příspěvky ve výši 94,554 mil. Kč na zvýšení bezpečnosti na silnicích II. a III. třídy pro rok 2020

Výbor SFDI schválil na svém jednání dne 29.6.2020 příspěvky na „financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy“ pro rok 2020. Příspěvky jsou určeny na odstraňování nehodových lokalit na krajských komunikacích. V letošním roce bylo podpořeno 31 akcí s celkovou výší příspěvku 94,554 mil. Kč. Seznam schválených žádostí naleznete zde.