Výbor SFDI schválil pro rok 2017 rekordní výši příspěvků na zvyšování bezpečnosti

V roce 2017 bylo na SFDI předloženo 411 žádostí o příspěvek v celkové výši cca 1,2 mld. Kč. U všech předložených žádostí byla pracovníky SFDI provedena kontrola splnění veškerých požadovaných náležitostí a následně hodnotící komise provedla bodové hodnocení.
Výbor SFDI na svém jednání dne 22. 6. 2017 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI pro rok 2017 na 251 akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy v celkové výši 671 848 tis. Kč. Původní rozpočet na zvyšování bezpečnosti ve výši 250 mil. Kč tak byl navýšen o více než 421 mil. Kč. I přesto, že se jedná o rekordní roční výši příspěvků na bezpečnost, nebylo možné finančně pokrýt veškeré žádosti, které splnily formální náležitosti. Žadatelé, kteří neuspěli, budou moci znovu požádat o příspěvek v roce 2018.

[schválené žádosti]