Výbor SFDI schválil pro rok 2018 rekordní výši příspěvků na zvyšování bezpečnosti dopravy

V roce 2018 bylo na SFDI předloženo 324 žádostí o příspěvek s celkovým požadavkem ve výši cca 1,135 mld. Kč. U všech předložených žádostí byla pracovníky SFDI provedena kontrola splnění veškerých požadovaných náležitostí.
Výbor SFDI na svém jednání dne 26. 6. 2018 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI pro rok 2018 na 211 akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy. Celková výše schválených příspěvků, včetně dvou akcí města Solnice schválených v souladu s usnesením Vlády ČR v únoru 2018, činí 747 680 tis. Kč. Původní rozpočet na zvyšování bezpečnosti ve výši 250 mil. Kč tak byl navýšen o takřka 498 mil. Kč. I přesto, že se jedná o rekordní roční výši příspěvků na zvýšení bezpečnosti dopravy, nebylo možné finančně pokrýt 13 žádostí, které splnily formální náležitosti. Žadatelé, kteří neuspěli, budou moci znovu požádat o příspěvek na rok 2019.

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2018