VÝBOR SFDI SCHVÁLIL PRO ROK 2019 DALŠÍ REKORDNÍ PŘÍSPĚVEK NA CYKLOSTEZKY

Výbor SFDI na svém jednání dne 30.4.2019 schválil letošní příspěvky na Výstavbu nebo opravu cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty. Celkově byl schválen příspěvek pro 29 akcí s limitní výší příspěvku 351,2 mil. Kč. I přes výrazné navýšení původně rozpočtované částky ve výši 200 mil. Kč nemohly být podpořeny všechny žádosti, které splnily formální náležitosti, což jen potvrzuje obrovský zájem žadatelů o tento druh příspěvku a zároveň kvalitní přípravu předložených projektů. Celkově bylo předloženo 74 žádostí o příspěvek. Žadatelé, kteří neuspěli, budou moci znovu požádat o příspěvek na rok 2020.

[PDF] Cyklostezky 2019 - žádosti schválené Výborem SFDI dne 30. dubna 2019