VÝBOR SFDI SCHVÁLIL PRO ROK 2019 PŘÍSPĚVKY NA ZVYŠOVÁNÍ BEZPEČNOSTI DOPRAVY

Výbor SFDI na svém jednání dne 30. 4. 2019 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI pro rok 2019 na 127 akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy. Celková výše schválených příspěvků činí 514 mil. Kč. Původní rozpočet na zvyšování bezpečnosti ve výši 460 mil. Kč tak byl navýšen o dalších 54 mil. Kč. Celkově bylo předloženo 281 žádostí, ale stejně jako u příspěvků na cyklostezky nemohly být podpořeny všechny žádosti, které splnily formální náležitosti. Žadatelé, kteří neuspěli, budou moci znovu požádat o příspěvek na rok 2020.

[PDF] Bezpečnost 2019 - žádosti schválené Výborem SFDI dne 30. dubna 2019