Výbor SFDI schválil rekordních 4,6 miliardy Kč na silnice II. a III. třídy

Výbor SFDI dnes schválil rozdělení finančních prostředků v celkové výši 4,6 miliardy Kč na financování silnic II. a III. tříd v roce 2015. Částka ve výši 4,4 miliardy Kč byla rozdělena mezi jednotlivé kraje na základě procentuálního podílu délky předmětné silniční sítě připadající na příslušný kraj. Finanční prostředky ve 0,2 miliardy Kč byly dále přiděleny Hl. městu Praze a jsou primárně určeny na silnice nahrazující nedokončený městský okruh.

Po dohodě s ministrem dopravy byly v pravidlech pro financování silnic II. a III. třídy rozšířeny povinnosti týkající se zveřejňování informací k výběrovým řízením. Aktuální znění pravidel a veškeré další související informace jsou k dispozici na http://www.sfdi.cz/rozpocet-sfdi-a-cerpani/financovani-silnic-ii-a-iii-tridy-v-roce-2015/.

Tabulka rozdělení finančních prostředků pro kraje v tis. Kč.

 Výše prostředků