Výbor SFDI schválil úpravu Pravidel pro příspěvky na „nové technologie"

Výbor SFDI schválil dne 1.10.2013 úpravu Pravidel pro poskytování příspěvků na průzkumné a projektové práce, studijní a expertní činnosti zaměřené na výstavbu, modernizaci a opravy silnic a dálnic, dopravně významných vnitrozemských vodních cest a staveb celostátních a regionálních drah. Do oblastí, které je možné v rámci tohoto programu financovat bylo nově zařazeno „zavádění inteligentních systémů řídících provoz na dopravní infrastruktuře“. Dále byl v souladu s rozpočtem SFDI na rok 2014 schváleným vládou ČR navýšen rozpočet tohoto programu na 200 mil. Kč. Pravidla jsou ke stažení zde.