Výbor SFDI schválil úpravu textu Pravidel pro příspěvky na „Bezpečnost“ 2017

Výbor SFDI dne 31.10.2016 schválil dílčí úpravy textu „Pravidel pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace dle §2, odst. 1, písm. e) zákona č. 104/2000 Sb., v platném znění z rozpočtu SFDI pro rok 2017“ ze dne 30. 8. 2016. Jedná se o upřesnění některých ustanovení Pravidel v návaznosti na dotazy žadatelů.

[PDF]