Výbor SFDI schválil žádosti o příspěvek na výstavbu cyklostezek podané ve 2. kole 2015

Výbor SFDI na svém jednání dne 30.7.2015 schválil poskytnutí příspěvku na 16 akcí výstavby cyklistických stezek v celkové výši 63,513 mil. Kč. Disponibilní prostředky ve výši 150 mil. Kč určené v rozpočtu pro rok 2015 na výstavbu cyklistických stezek byly tímto takřka zcela dočerpány.

Přehled schválených projektů: [PDF]