Vyhlášení Pravidel pro Program financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu SFDI v roce 2015 (více zde)

Ředitel SFDI schválil konečnou podobu Pravidel pro financování silnic II. a III. třídy ve vlastnictví krajů z rozpočtu SFDI v roce 2015. Tato Pravidla byla konzultována s vedením MD ČR a zástupci Asociace krajů ČR. Finální verze byla předložena pro informaci na jednání Hospodářského výboru PSP ČR.

Veškeré aktuální informace k tomuto programu, včetně odpovědí SFDI na dotazy budou k dispozici na webu SFDI pod záložkou „Rozpočet SFDI a čerpání“/“Program financování silnic II. a III. třídy v roce 2015“.

Případné dotazy prosím směřujte na Ing. Denisu Plánkovou, e-mail: denisa.plankova@sfdi.cz a v kopii na: podatelna@sfdi.cz .