Vyhlášení termínů konzultací pro žadatele o příspěvky

Náležitosti žádostí o příspěvek je možno na SFDI konzultovat v následujících termínech:
5. června 2014
9. června 2014
16. června 2014
23. června 2014
Konzultace se uskuteční v budově SFDI v Praze, Sokolovská 278, Praha 9

Tyto konzultační dny jsou určeny výhradně pro žadatele na kontrolu podkladů včetně projektové dokumentace a potřebných náležitostí pro podání žádosti o příspěvek z v rámci programu „Výstavba a údržba cyklistických stezek - 2. kolo“ a pro příjemce příspěvků, které schválil Výbor SFDI na svém zasedání dne 5.5. 2014 s podmínkou doložení některých náležitostí do 30.6.2014.
Termín těchto konzultací nutno předem dojednat na tel: 266 097 516 (Ing. Bohuslav Syrový pro bezpečnost) nebo 266 097 386 (Ing. Petr Buriánek pro cyklostezky), příp. na tel. 266 097 110 (Terezie Bezkočková, sekretariát ředitele SFDI).

Oficiální termíny konzultací pro žadatele o příspěvek na rok 2015 budou vyhlášeny po schválení Pravidel na příští rok.
Dovolujeme si dále upozornit, že CDV Brno v tuto chvíli neposkytuje konzultace žadatelům, ale předpokládáme jejich obnovení pro žádosti na rok 2015.