Vyhlašujeme II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na "bezpečnost 2015/2016"

Předseda Výboru SFDI dne 17. 4. 2015 schválil vyhlášení druhého kola pro podání žádostí o poskytnutí příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015/2016 ve smyslu § 2, odst. 1, písm. g) zákona č. 104/2000 Sb

Termín pro předkládání žádostí je stanoven do 19. 6. 2015 a alokace pro tento účel činí 150 mil. Kč z rozpočtu SFDI na rok 2015.

Pravidla pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2015 a 2016 zde [PDF]

Průvodní list k žádosti zde [XLS]