Vyhlašujeme II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na „Cyklostezky 2014“

Výbor SFDI dne 5. 5. 2014 schválil vyhlášení druhého kola pro podání žádostí o poskytnutí příspěvku na výstavbu a údržbu cyklistických stezek (§ 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.) v celkovém finančním limitu 87,858 mil. Kč

Termín pro předkládání žádostí je do 30. 6. 2014.

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2014 a 2015

[XLS] Průvodní list k žádosti