Vyhlašujeme II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na "cyklostezky 2015"

Předseda Výboru SFDI dne 30. 3. 2015 schválil vyhlášení druhého kola pro podání žádostí o poskytnutí příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek (§ 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.)
Termín pro předkládání žádostí je do 1. 6. 2015.

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015 a 2016

[XLS] Průvodní list k žádosti