Vyhlašujeme II. kolo pro podávání žádostí o příspěvek na "CYKLOSTEZKY 2016"

 

Výbor SFDI dne 28. 4. 2016 schválil vyhlášení druhého kola pro podávání žádostí o poskytnutí příspěvků na výstavbu a opravy cyklistických stezek (§ 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.)

Termín pro předkládání žádostí je do 29. 7. 2016.

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a opravy cyklistických stezek pro rok 2016 – 2. kolo
[XLS] Průvodní list k žádosti