logoo_pd2

 

 • Digitalizace a BIM na stavbách dopravní infrastruktury, workshop 18.5.2020, prezentace ze semináře [zip]
 • Metodiky a technické předpisy pro BIM pro stavby dopravní infrastruktury – schváleny dne 10. 9. 2019 Centrální komisí Ministerstva dopravy k ověření použitím v pilotních projektech - tisková zpráva [pdf]
 • Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - Datový standard - pro PDPS, Prozatímní verze (září 2019) s přílohami (Příloha č. 1 Datový standard – pro silniční stavby – PDPS, Příloha č. 2 Datový standard – železniční stavby – PDPS) [zip]
 • Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC, Prozatímní verze (září 2019) [pdf]
 • Metodika pro výběr společného datového prostředí (CDE), Prozatímní verze (září 2019) [pdf]
 • Koncept – Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) pro dopravní infrastrukturu,  Prozatímní verze (září 2019) [pdf]
 • Rada pro BIM staveb dopravní infrastruktury a Technický redakční tým   
  Ustavení Rady pro BIM staveb dopravní infrastruktury a Technického redakčního týmu [pdf]
  Statut a jednací řád Rady pro BIM staveb dopravní infrastruktury a Technického redakčního týmu [pdf]
 • Plán pro rozšíření využití digitálních metod a zavedení informačního modelování BIM pro dopravní stavby – schválen ředitelem SFDI 09/2017 [PDF]
 • Přínosy metody BIM během životního cyklu staveb a význam metody BIM z pohledu organizace a řízení staveb [PDF]
 • Koncepce zavádění metody BIM v České republice – schválena Vládou ČR usnesním č. 682 ze dne 25. září 2017 [více]
 • Příručka EU – EU BIM Task Group Handbook [PDF]
 • Tisková zpráva z 10.12. 2016 - Stavby dopravní infrastruktury již v roce 2017 využijí přínosy digitalizace stavebnictví [více]

Pracovní skupina SFDI pro BIM

Technické předpisy a metodiky – expertní výkonný tým

Příprava a realizace pilotních projektů