logoo_pd2

 

  • Rada pro BIM staveb dopravní infrastruktury a Technický redakční tým
    Ustavení Rady pro BIM staveb dopravní infrastruktury a Technického redakčního týmu [pdf]
    Statut a jednací řád Rady pro BIM staveb dopravní infrastruktury a Technického redakčního týmu [pdf]
  • Plán pro rozšíření využití digitálních metod a zavedení informačního modelování BIM pro dopravní stavby – schválen ředitelem SFDI 09/2017 [PDF]
  • Přínosy metody BIM během životního cyklu staveb a význam metody BIM z pohledu organizace a řízení staveb [PDF]
  • Koncepce zavádění metody BIM v České republice – schválena Vládou ČR usnesním č. 682 ze dne 25. září 2017 [více]
  • Příručka EU – EU BIM Task Group Handbook [PDF]
  • Tisková zpráva z 10.12. 2016 - Stavby dopravní infrastruktury již v roce 2017 využijí přínosy digitalizace stavebnictví [více]

Pracovní skupina SFDI pro BIM

Technické předpisy a metodiky – expertní výkonný tým

Příprava a realizace pilotních projektů