Pracovní skupina SFDI pro BIM

1. schůzka pracovní skupiny pro využití BIM pro dopravní stavby dne 11. 11. 2016 (Zápis [DOCX] ; Prezentace [PDF])

2. schůzka pracovní skupiny pro využití BIM pro dopravní stavby dne 9. 12. 2016 [PDF]

3. schůzka pracovní skupiny pro využití BIM pro dopravní stavby dne 24. 2. 2017 [PDF]