Technické předpisy a metodiky – expertní výkonný tým

Aktualizované pracovní návrhy 06/2019

  • Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - Datový standard pro PDPS [PDF], přílohy [PDF] [PDF]   

Aktualizované pracovní návrhy 11/2018

  • Společné datové prostředí  - (CDE - Common Data Environment) [PDF]
  • Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro infrastrukturní stavby  - Datový standard pro PDPS [PDF], přílohy [PDF] [PDF]          
          -  Analýza užití [PDF], [XLSX]
 

Pracovní návrhy 5/2018

V květnu 2018 byly k odborné diskuzi připraveny pracovní návrhy níže uvedených technických předpisů a metodik. Připomínky k úpravám dokumentů, včetně jejich zdůvodnění, je možné zasílat na email ivo.vykydal@sfdi.cz .
  • Společné datové prostředí (CDE – Common Data Environment) [PDF]
  • Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC [PDF]
  • Plán realizace BIM (BEP – BIM Execution Plan)
-  Shrnutí [PDF]
-  Metodika [PDF]
-  Přílohy [ZIP]
  • Datový standard [PDF]

 

1. jednání Expertního výkonného týmu SFDI pro BIM dne 23. 6. 2017 [DOCX]

2. jednání Expertního výkonného týmu SFDI pro BIM dne 27. 7. 2017 [DOCX]

3. jednání Expertního výkonného týmu SFDI pro BIM dne 3. 9. 2017 (Záznam [DOCX]; Příloha [DOCX])