Technické předpisy a metodiky

Předpis pro informační modelování staveb (BIM)

pro stavby dopravní infrastruktury - Datový standard - pro DÚR, DSP, PDPS (říjen 2020) s přílohami (Příloha č. 1 - Datový standard pro silniční stavby – DÚR, DSP, PDPS a Příloha č. 2 - Datový standard pro železniční stavby – DÚR, DSP, PDPS) – schválen dne 23.2.2021 Centrální komisí Ministerstva dopravy [zip]

 
Metodiky a technické předpisy pro BIM pro stavby dopravní infrastruktury 
schváleny dne 10. 9. 2019 Centrální komisí Ministerstva dopravy k ověření použitím v pilotních projektech - tisková zpráva [pdf]
 • Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - Datový standard - pro PDPS, Prozatímní verze (září 2019) s přílohami (Příloha č. 1 Datový standard – pro silniční stavby – PDPS, Příloha č. 2 Datový standard – železniční stavby – PDPS) [zip]
 • Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC, Prozatímní verze (září 2019) [pdf]
 • Metodika pro výběr společného datového prostředí (CDE), Prozatímní verze (září 2019) [pdf]
 • Koncept – Požadavky na Plán realizace BIM (BEP) pro dopravní infrastrukturu,  Prozatímní verze (září 2019) [pdf]

Aktualizované pracovní návrhy 06/2019

 • Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro stavby dopravní infrastruktury - Datový standard pro PDPS [PDF], přílohy [PDF] [PDF]   

Aktualizované pracovní návrhy 11/2018

 • Společné datové prostředí  - (CDE - Common Data Environment) [PDF]
 • Předpis pro informační modelování staveb (BIM) pro infrastrukturní stavby  - Datový standard pro PDPS [PDF], přílohy [PDF] [PDF]          
          -  Analýza užití [PDF], [XLSX]
 

Pracovní návrhy 5/2018

 • Společné datové prostředí (CDE – Common Data Environment) [PDF]
 • Metodika BIM protokolu pro smluvní standard FIDIC [PDF]
 • Plán realizace BIM (BEP – BIM Execution Plan)
-  Shrnutí [PDF]
-  Metodika [PDF]
-  Přílohy [ZIP]
 • Datový standard [PDF]