Ceny a platnost

platnost cen kupónů emise 2012 v zemích eurozóny a Polské republice od 1.10.2012

Roční Měsíční Desetidenní
Do 3,5 tuny
Roční 1500,00 Kč
62,50 EUR
257,50 PLN
Mesíční 440,00 Kč
18,50 EUR
75,50 PLN
Desetidenní 310,00 Kč
13,00 EUR
53,50 PLN

Cena není na kupónu vyznačena, kupující má možnost si ji ověřit na prodejním místě z ceníku, který musí mít prodejce vystaven na viditelném místě. Současně upozorňujeme, že prodejce smí kupóny prodávat pouze za cenu nominálně odpovídající výši poplatku za užívání dálnice a rychlostní silnice motorovými vozidly stanoveného nařízením vlády.

Platnost ročních kupónů emise 2012 počíná 1. prosincem 2011 a končí 31. ledna 2013.

Platnost měsíčních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném následujícím kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.
Př.: Konec platnosti měsíčního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 13.5.2012 je 13.6.2012. Konec platnosti měsíčního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 30.1.2012 je 29.2.2012.

Platnost desetidenních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.
Př.: Konec platnosti desetidenního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 13.5.2012 je 22.5.2012.