Ceny a platnost

platnost cen kupónů emise 2013 v zemích eurozóny a Polské republice od 1.12.2013

Roční Měsíční Desetidenní
Do 3,5 tuny
Roční

1500,00 Kč

57,00 EUR

239,00 PLN

Mesíční

440,00 Kč

17,00 EUR

70,50 PLN

Desetidenní

310,00 Kč

12,00 EUR

49,50 PLN

Cena není na kupónu vyznačena, kupující má možnost si ji ověřit na prodejním místě z ceníku, který musí mít prodejce vystaven na viditelném místě. Současně upozorňujeme, že prodejce smí kupóny prodávat pouze za cenu nominálně odpovídající výši poplatku za užívání zpoplatněné pozemní komunikace motorovými vozidly stanoveného nařízením vlády.

Platnost ročních kupónů emise 2013 počíná 1. prosincem 2012 a končí 31. ledna 2014.

Platnost měsíčních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném následujícím kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.
Př.: Konec platnosti měsíčního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 13.5.2013 je 13.6.2013. Konec platnosti měsíčního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 30.1.2013 je 28.2.2013.

Platnost desetidenních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.
Př.: Konec platnosti desetidenního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 13.5.2013 je 22.5.2013.