Úvod

Na území České republiky je již od roku 1995 užívání některých pozemních komunikací zpoplatněno pro motorová vozidla nejméně se čtyřmi koly. Podle právní úpravy obsažené v zákoně č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, se zpoplatnění stanoví podle typu vozidla a ujeté vzdálenosti po zpoplatněné pozemní komunikaci (mýtné) nebo podle časového období užívání zpoplatněné pozemní komunikace (časový poplatek). Zpoplatněné pozemní komunikace lze užít silničním motorovým vozidlem nejméně se čtyřmi koly, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny pouze po úhradě časového poplatku. Pro určení hmotnostní kategorie vozidla je rozhodující celková hmotnost vozidla, uvedená v jeho technickém průkazu. Při připojení přívěsu nebo návěsu k vozidlu se jejich hmotnost nesčítá. Zaplacení časového poplatku se prokazuje platným dvoudílným kupónem.

Časový poplatek lze uhradit na kalendářní rok, jeden měsíc nebo na deset dnů prostřednictvím zakoupení ročního, měsíčního nebo desetidenního kupónu.

K vydávání a prodeji kupónů je s účinností od 1. ledna 2007 příslušný Státní fond dopravní infrastruktury, který může činnostmi s tím spojenými pověřit jiné právnické osoby.

Při výrobě kupónů emise 2013 využil Státní fond dopravní infrastruktury ve spolupráci se Státní tiskárnou cenin, s.p., nejrůznější ochranné prvky za účelem jejich zabezpečení proti padělání. Ten nejdůležitější, který při koupi umožní kupujícímu rozpoznat pravost kupónu, je umístěn ve spodní části (viditelné při prodeji) prvního a druhého dílu kupónu. Jedná se o optický prvek tištěný variabilní barvou, který se změnou dopadajícího světla mění svoji barevnost (z růžové do zelené). Tento ochranný prvek je částečně zakryt holografickou fólií. Barva podkladového papíru u kupónů emise 2013 je bílá.

Na prodejních místech jsou k dispozici čtyřjazyčné informační letáky, ve kterých je výše uvedený ochranný prvek zřetelně vyznačen. Kupující upozorňujeme na to, aby si kupóny kupovali výhradně na prodejních místech označených tímto symbolem.[zde]

Poplatek se platí před užitím zpoplatněné pozemní komunikace. Použití zpoplatněné pozemní komunikace bez platného kupónu může být v blokovém řízení pokutováno do výše 5 000 Kč a ve správním řízení až do výše 100 000 Kč.