Zpoplatněné úseky

Zpoplatněné pozemní komunikace jsou vymezeny následujícími dopravními značkami:

Značka - DálniceZnačka Konec dálnice

Dopravní značky „Dálnice“ a „Konec dálnice“   označující dálnici, jejíž užití je zpoplatněno mýtným a časovým poplatkem podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Značka - Silnice pro motorová vozidlaZnačka - Konec silnice pro motorová vozidla Dopravní značky „Silnice pro motorová vozidla“ a „Konec silnice pro motorová vozidla“ označující silnici pro motorová vozidla, jejíž užití je zpoplatněno mýtným a časovým poplatkem podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Takto označené pozemní komunikace lze užít motorovým vozidlem, jehož největší povolená hmotnost činí nejvýše 3,5 tuny pouze po úhradě časového poplatku tj. s nalepeným platným kupónem na vozidle.

Úseky zpoplatněné pozemní komunikace, které jsou označeny značkou „Dálnice“ nebo „Silnice pro motorová vozidla“ doplněnou dodatkovou tabulkou „Bez poplatku“ nebo tabulkou „Bez časového poplatku a mýtného“ lze užít vozidlem bez nalepeného kupónu.

Vyobrazení značek

Seznam zpoplatněných úseků je uveden v příloze č. 2 k vyhlášce Ministerstva dopravy č. 435/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů:

Zpoplatněné úseky

Mapa zpoplatněných úseků *

Zpoplatněné dálniční úseky

* stav bude průběžně aktualizován