Ceny a platnost

platnost cen kupónů emise 2017 v zemích eurozóny a Polské republice od 1.10.2017

Do 3,5 tuny 
Roční Měsíční Desetidenní
Roční

1500,00 Kč

59,00 EUR

251,50 PLN

Mesíční

440,00 Kč

17,50 EUR

74,00 PLN

Desetidenní

310,00 Kč

12,50 EUR

52,00 PLN

Ceny měsíčních a desetidenních dálničních kupónů emise 2017 platí ode dne zahájení jejich prodeje.

Cena není na kupónu vyznačena, kupující má možnost si ji ověřit na prodejním místě z ceníku, který musí mít prodejce vystaven na viditelném místě. Současně upozorňujeme, že prodejce smí kupóny prodávat pouze za cenu nominálně odpovídající výši poplatku za užívání zpoplatněné pozemní komunikace motorovými vozidly stanovené nařízením vlády.

Platnost ročních kupónů emise 2017 počíná 1. prosincem 2016 a končí 31. ledna 2018.

Platnost měsíčních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím dne bezprostředně následujícího měsíce, který se číselně shoduje se dnem vyznačeným na kupónu. Není-li takový den v příslušném následujícím kalendářním měsíci, připadne konec platnosti na jeho poslední den.
Př.: Konec platnosti měsíčního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 13.5.2017 je 13.6.2017. Konec platnosti měsíčního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 30.1.2017 je 28.2.2017.

Platnost desetidenních kupónů počíná dnem vyznačeným na kupónu a končí uplynutím desátého kalendářního dne.
Př.: Konec platnosti desetidenního kupónu s vyznačeným počátkem doby platnosti 13.5.2017 je 22.5.2017.