SEZNAM PRODEJNÍCH MÍST

Distribucí kupónů je pověřena společnost dodavatelů, která se skládá ze společností:

Česká pošta, s.p. - vedoucí společník (https://www.ceskaposta.cz/kontakty)
MTX, spol. s r.o. - společník (http://www.mtx.cz/kde-nas-najdete)
Autoklub Bohemia Assistance, a.s. - společník (http://www.aba.cz/kontaktujte-nas)

Společnost dodavatelů zajišťuje prodej kupónů na prodejních místech a poštovních provozovnách, které jsou uvedeny v následujícím seznamu níže. Všichni prodejci jsou vybaveni informačními materiály, tj. samolepkou s označením prodejního místa, ceníkem a tříjazyčným informačním letákem.

[XLSX] seznam prodejních míst

Seznamy jsou aktualizovány k datu 1.11.2016.