Osvobození od zpoplatnění

Osvobození od zpoplatnění je upraveno v § 20a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění:

1. Zpoplatnění nepodléhá užití zpoplatněné pozemní komunikace silničním motorovým vozidlem

a) vybaveným zvláštním výstražným světlem podle zvláštního právního předpisu, pokud se jedná o vozidlo:

1) Vězeňské služby České republiky,
2) poskytovatele zdravotnické záchranné služby, přepravy pacientů neodkladné péče a zdravotnické dopravní služby,
3) složky integrovaného záchranného systému neuvedené v bodech 1 až 2,

b) Ministerstva vnitra používaným Policií České republiky a opatřeným nápisem "POLICIE", 

c) ozbrojených sil České republiky, včetně vozidel používaných Vojenskou policií a opatřených nápisem "VOJENSKÁ POLICIE" a vozidel ozbrojených sil jiného státu na základě vzájemnosti, 

d) celních orgánů opatřeným nápisem "CELNÍ SPRÁVA", 

e) hasičských záchranných sborů a jednotek dobrovolných hasičů opatřených nápisem "HASIČI",

f) obecní nebo městské policie opatřené nápisem „OBECNÍ POLICIE“ nebo „MĚSTSKÁ POLICIE“, 

g) Vězeňské služby České republiky se zvláštním barevným provedením a označením podle zvláštního právního předpisu, 

h) přepravujícím těžce zdravotně postižené občany, kteří jsou podle zvláštního právního předpisu držiteli průkazu ZTP, s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou, nebo průkazu ZTP/P, pokud držitelem silničního motorového vozidla je postižená osoba sama nebo osoba jí blízká, 

i) přepravujícím nezaopatřené děti, které jsou léčeny pro onemocnění zhoubným nádorem nebo hemoblastosou, 

j) vedeným v registru silničních vozidel členů diplomatické mise, 

k) provozovaným domovem pro osoby se zdravotním postižením, slouží-li k přepravě osob se zdravotním postižením,

l) při provádění záchranných a likvidačních prací a při ochraně obyvatelstva,

m) Správy státních hmotných rezerv při přepravě materiálů státních hmotných rezerv, nebo humanitární pomoci státu za krizových situací podle zvláštního právního předpisu,

n) správce zpoplatněné pozemní komunikace,

o) používajícím jako palivo elektrickou energii nebo vodík

1. výlučně, nebo
2. v kombinaci s jiným palivem, je-li hodnota emisí CO2 v kombinovaném provozu nejvýše 50 g/km.

2 Je-li nutno při uzavírce podle § 24 výše uvedeného zákona, užít pro vedení objížďky zpoplatněnou komunikaci, je možné užít tuto komunikaci bez zpoplatnění.

3 V případě vyhlášení signálu upozornění nebo signálu regulace pro suspendované částice PM10 podle zvláštního právního předpisu, je až do odvolání příslušného signálu možné užít vybrané úseky pozemních komunikací stanovené zvláštním právním předpisem bez zpoplatnění.