PRESS RELEASE - 2020

1.12.2019   Recommendation to foreign motorists

The State Fund for Transport Infrastructure recommends particularly foreign motorists purchasing vignettes upon arriving to the Czech Republic to pay increased attention to exchange rates and fees, if they intend to purchase the vignette in other than Czech (CZK) currency, in particular at exchange offices not equipped with payment terminals. We recommend these motorists to purchase their vignettes in advance for example at vendors within the territory of their country, e.g. ADAC, etc., since these vendors are bound by prices effective in the Eurozone and in the Republic of Poland, where prices of individual vignettes are set based on the development of the exchange rate of the Czech crown to currencies in the countries stated, so that they correspond with official prices of vignettes in CZK.

                   Hinweis für ausländische Kraftfahrer

Der staatliche Verkehrsinfrastrukturfonds weist insbesondere ausländische Kraftfahrer hin, dass sie beim Kauf von Autobahnvignetten vor dem Befahren eines gebührenpflichtigen Verkehrswegs bei der Einreise in die Tschechische Republik den Wechselkursen und Wechselgebühren erhöhte Aufmerksamkeit widmen sollten, sofern sie eine Autobahnvignette in einer anderen Währung als in CZK zu kaufen beabsichtigen, und zwar insbesondere an Verkaufsstellen, die eine Wechseltätigkeit betreiben, die nicht mit einem Bezahlterminal ausgestattet sind. Diesen Kraftfahrern empfehlen wir, eine Autobahnvignette vorab z. B. bei Verkäufern auf dem Gebiet des gegebenen Staates, wie z. B. beim ADAC u. ä. zu kaufen, da diese Verkäufer an die auf dem Gebiet der Eurozone und in der Republik Polen geltende Preisbemessung gebunden sind, wo die Preise der einzelnen Arten von Autobahnvignetten in Bindung an die Entwicklung des Wechselkurses der Tschechischen Krone gegenüber den Währungen in den genannten Ländern festgelegt sind, so dass sie den offiziellen Preisen von Autobahnvignetten in CZK entsprechen.

                   Informacja dla kierowców z zagranicy

Państwowy Fundusz Infrastruktury Komunikacyjnej (Státní fond dopravní infrastruktury) ostrzega w szczególności przybywających z zagranicy kierowców, by przy zakupie winiet przed wjazdem na podlegające opłacie komunikacje na terenie Republiki Czeskiej zwracali szczególną uwagę na kursy walut oraz wysokość opłat za wymianę walut w przypadku zamiaru płacenia ceny winiety w walucie innej niż w CZK. W szczególności mowa o zakładach zajmujących się wymianą walut (kantorach), które nie są wyposażone w terminale płatnicze. Takim kierowcom zalecamy nabycie winiety z wyprzedzeniem, u dystrybutora na terenie danego kraju, jak np. ADAC itp. gdyż taki dystrybutor musi stosować się do wysokości cen ustalonych na terenie Strefy Euro oraz Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie ceny poszczególnych rodzajów winiet ustalano w związku z rozwojem kursu korony czeskiej w stosunku do walut danych krajów, tak by były zgodne z cenami oficjalnymi winiet w CZK.

   General information

2020 annual vignettes will go on sale on December 1, 2019. Monthly and ten-day vignettes will be sold since January 1, 2020. The vignettes are a proof of payment of time-related toll for the use of toll roads for motor vehicles up to 3.5 tons in the Czech Republic.

The current list of the sales points includes most of petrol stations and post offices and is available at http://www.sfdi.cz/en/vignettes/2020-highway-vignettes/sales-points/. Every sales point is marked with a special sticker and has a price list and informational leaflets in Czech, English, and German.

The price of 2020 annual vignette is 1 500,- CZK and remains the same as in 2019. The annual vignette is valid from December 1, 2019, to January 31, 2021. The price of the monthly vignette is 440,- CZK and the ten-day vignette is 310,- CZK. Prices in other currencies could vary according to the current exchange rate.

 

Roční      Mesíční      Desetidenní