Projekt podporovaný z EU

logo_eu_md_sfdi

Technická pomoc ZS OPD 2016-2023 (CZ.04.4.125/0.0/0.0/15_005/0000002)

Cílem projektu je zajištění finančních prostředků pro kvalitní výkon funkcí ZS OPD stanovených v Dohodě o delegování.
Konkrétně se jedná o mzdové výdaje a další související výdaje na pracovníky ZS OPD, dále provozní výdaje na činnost ZS OPD,
nákup materiálu a investiční výdaje. Aktivity jsou zaměřené na technické zabezpečení činností, vzdělávání a publicitu.

Výše uvedený projekt byl schválen k financování v rámci Technické pomoci Operačního programu Doprava 2014-2020 (PO4)
a na uvedený projekt bude poskytována finanční podpora z Evropské unie.