Poskytování příspěvků

Podklady pro žadatele

aktualizováno dne 4.11.2020

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Cyklostezky, cyklopruhy

Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou

Vybavení letišť

Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy

Vybavení drážních vozidel jednotkou ETCS

Aktuální informace

Probíhá přijímání žádostí o příspěvek pro rok 2021

Probíhá přijímání žádostí o příspěvek pro rok 2021

Probíhá přijímání žádostí o příspěvek pro rok 2021

4.9.2020 schválil Výbor SFDI příspěvky na vybavení letišť pro rok 2020

29.6.2020 schválil Výbor SFDI příspěvky na zvýšení bezpečnosti silnic II. a III. třídy pro rok 2020

Probíhá přijímání žádostí o příspěvek pro roky 2020 až 2022

Aktuálně vypsaný termín výzvy k podávání žádostí

29. 1. 2021

1. 2. 2021

9. 3. 2021

nevypsáno

nevypsáno

POZOR ZMĚNA!
16. 11. 2020

Očekávané příští výzvy

Konzultace žádostí

Dovolujeme si informovat, že konzultace pro žadatele o příspěvek na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a konzultace pro žadatele o příspěvek na cyklostezky pro rok 2021 jsou od 14. září 2020 zrušeny z důvodů mimořádné epidemiologické situace. Žadatelé, kteří měli rezervovány zářijové a říjnové termíny, mohou využít možnosti elektronické konzultace projektové dokumentace. Podrobnější informace o elektronických konzultacích budou zaslány objednaným žadatelům emailem.
Vzhledem k velkému zájmu žadatelů jsou termíny konzultací plně obsazeny. V případě vypsání dodatečných termínů vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek www.sfdi.cz / rezervace termínu konzultace a newsletteru SFDI.

Termíny konzultací

rezervační systém na www.sfdi.cz / rezervace termínu konzultace

rezervační systém na www.sfdi.cz / rezervace termínu konzultace

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Ing. Marka Kaftana

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Bc. Matouše Uhláře

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Ing. Marka Kaftana

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Ing. Karla Havránka, tel. 266 097 267, nebo Ing. Denisu Plánkovou, tel. 266 097 418

Pravidla pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Aktualizované znění Pravidel ze dne 1. listopadu 2018:

Textová část pravidel: [PDF]

Přílohy pravidel: [ZIP]

Pravidla pro financování jednotlivých příspěvků k aktuální výzvě

2021 – pravidla bezpečnost [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2021 [pdf]

2021 - pravidla cyklostezky [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2021 [pdf]

2021 – pravidla křížení [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2021 [pdf]

2020 – pravidla letiště [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2020 [pdf]

2020 - pravidla bezp. sil. II. a III. tř. [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2020 [pdf]

2020 - pravidla ETCS [pdf, akt. 29.10.]

Nejčastější otázky k pravidlům 2020 [pdf]

Průvodní list a další přílohy k žádosti o příspěvek

2021 - prův. list [xls]

2021 - prohlášení o shodě dokumentace [docx]

2021 - prův. list - cyklostezky [xls]

2021 - prův. list - cyklopruhy [xls]

2021 - prohlášení o shodě dokumentace [docx]

2021 - prohlášení - živelní událost [docx]

2021 - prův. list [xls]

2021 - prohlášení o shodě [doc]

2021 - prohlášení 3E [doc]

2020 - prův. list [xls]

2020 - prův. list [xls]

2020 - průvodní list [XLS]

2020 - čestné prohlášení [DOCX]

2020 - tabulka rozpočtu [DOCX, akt. 29.10.]

2020 - položkový rozpočet akce [DOCX]

2020 - podklad pro technicko ekonomické hodnocení [XLSX]

2020 - předpokládaný harmonogram [DOCX]

2020 - doplňující informace [DOCX]

2020 - vzor tabulky hodnocení finančního zdraví [XLSX]

2020 - hodnotici soubor [XLSX]

Vzorové smlouvy s příjemci

Vzor. sml. - bezpečnost [pdf]

Vzor. sml. - cyklostezky [pdf]

Vzor. sml. - křížení [pdf]

Vzor. sml. - letiště [pdf]

Alokované finanční prostředky v aktuálním rozpočtu SFDI

460 mil. Kč

200 mil. Kč

300 mil. Kč

40 mil. Kč

100 mil. Kč

Příspěvky na Povodně 2020

aktuálně: Výbor SFDI schválil dne 27.10.2020 příspěvky na povodně [pdf]
samostatná stránka zde

Příspěvky na multimodální překladiště

aktuálně: Výbor SFDI schválil dne 27.10.2020 pravidla pro rok 2021
samostatná stránka zde


Podklady pro příjemce

Uvolnění a vyúčtování finančních prostředků

Metodický pokyn k žádostem o uvolnění finančních prostředků, vyúčtování zálohově poskytnutých prostředků a vratkám poskytnutých finančních prostředků [ZIP]

Finanční vypořádání poskytnutých prostředků

Metodický pokyn k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2020 [PDF]

Závěrečné vyhodnocení akce

Příloha č. 5 k Pravidlům pro financováním programů, staveb a akcí, financované formou příspěvku z rozpočtu SFDI - oblast bezpečnost a cyklostezky [XLS]
Příloha č. 6 k Pravidlům pro financováním programů, staveb a akcí, financované formou příspěvku z rozpočtu SFDI - oblast křížení, letiště a nové technologie [XLS]

Prezentace - základní informace pro příjemce a žadatele o příspěvek SFDI

stáhnout prezentaci


Další užitečné odkazy

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Cyklostezky, cyklopruhy

Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou

Vybavení letišť

Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy

Nové technologie

Vývoj počtu schválených příspěvků v jednotlivých letech a objem schválených prostředků

Graf – bezpečnost [jpg]

Graf – cyklostezky[jpg]

Vývoj objemu prostředků čerpaných v jednotlivých letech

Graf – bezpečnost [jpg]

Graf – cyklostezky [jpg]

Další odkazy

Nejčastější chyby žádostí
[pdf]

Mapa podpořených cyklostezek (2000 - 2016) [pdf]

Ukázky podpořených cyklostezek

Cyklo pěší balíček - dokumenty

Publikace - Příspěvky na nové technologie [pdf]

Grants for New technology projects [pdf]Schválené příspěvky na zvyšování bezpečnosti a bezbariérové úpravy

2020

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2020 (ze dne 9. 4. 2020)

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2020 (ze dne 29. 6. 2020)

2019

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2017

2016

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2016

2015 - 2. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2015 - 2. kolo

2015 - 1. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2015 - 1. kolo

2014

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2014

2013 - 2. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2013 - 2. kolo

2013 - 1. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2013 - 1. kolo

2012

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2012

2011

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2011

2010

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2010

2009

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2009

2008

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2008


Pravidla pro poskytování příspěvků na zvyšování bezpečnosti a bezbariérové úpravy

2021

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2021 [pdf]
2021 - prův. list [xls]

2021 - prohlášení o shodě dokumentace [docx]

2020

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2020 [pdf]

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2020 [pdf] ve znění k 9. 4. 2020
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2020 - průvodní list [xls]

2019

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2019 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2019 - průvodní list [xls]

2018

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2018 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2018 - průvodní list [xls]

2017

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2017 - průvodní list [xls]

2016

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2016 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2016 - průvodní list [xls]

2015

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 - pravidla - 2. kolo [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 - prův. list - 2. kolo [xls]

2014

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2014 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2014 - průvodní list [xls]

2013

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - maj. vypořádání [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - pravidla - 2. kolo [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - prův. list - 2. kolo [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - maj. vypořádání - 2. kolo [xls]

2012

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2012 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2012 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2012 - maj. vypořádání [xls]

2011

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2011 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2011 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2011 - maj. vypořádání [xls]

2010

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2010 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2010 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2010 - maj. vypořádání [xls]

2009

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2009 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2009 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2009 - maj. vypořádání [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na zvyšování bezpečnosti

Schválené příspěvky na cyklostezky a cyklistické pruhy

2020

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2020 (ze dne 9. 4. 2020)

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2020 (ze dne 29. 6. 2020)

2019

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2017

2016 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2016 - 2. kolo

2016 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2016 - 1. kolo

2015 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2015 - 2. kolo

2015 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2015 - 1. kolo

2014 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2014 - 2. kolo

2014 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2014 - 1. kolo

2013 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2013 - 2. kolo

2013 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2013 - 1. kolo

2012

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2012

2011

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2011

2010

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2010

2009

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2009

2008

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2008


Pravidla pro poskytování příspěvků na cyklostezky a cyklistické pruhy

2021

Pravidla na cyklostezky pro rok 2021 [pdf]
2021 - prův. list - cyklostezky [xls]

2021 - prův. list - cyklopruhy [xls]

2021 - prohlášení o shodě dokumentace [docx]

2021 - prohlášení - živelní událost [docx]

2020

Pravidla na cyklostezky pro rok 2020 [pdf]

Pravidla na cyklostezky pro rok 2020 [pdf] ve znění k 9. 4. 2020
Pravidla na cyklostezky pro rok 2020 - prův. list [xls]

2019

Pravidla na cyklostezky pro rok 2019 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2019 - prův. list [xls]

2018

Pravidla na cyklostezky pro rok 2018 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2018 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2018 - prův. list jízdní pruhy [xls]

2017

Pravidla na cyklostezky pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2017 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2017 - prův. list jízdní pruhy [xls]

2016

Pravidla na cyklostezky pro rok 2016 [pdf] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2016 - prův. list [xls] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2016 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2016 - prův. list [xls]

2015

Pravidla na cyklostezky pro rok 2015 [pdf] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2015 - prův. list [xls] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2015 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2015 - prův. list [xls]

2014

Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 [pdf] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 - prův. list [xls] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 - majetkové vypořádání [xls]

2013

Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 [pdf] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 - prův. list [xls] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 - majetkové vypořádání [xls] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 - majetkové vypořádání [xls]

2012

Pravidla na cyklostezky pro rok 2012 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2012 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2012 - majetkové vypořádání [xls]

2011

Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 - prův. list drážní tělesa [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 - majetkové vypořádání [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 - majetkové vypořádání drážní tělesa [xls]

2010

Pravidla na cyklostezky pro rok 2010 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2010 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2010 - majetkové vypořádání [xls]

2009

Pravidla na cyklostezky pro rok 2009 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2009 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2009 - majetkové vypořádání [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na cyklostezky

Schválené příspěvky na křížení místních a účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou

2020

Schválené příspěvky na křížení - rok 2020

2019

Schválené příspěvky na křížení - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na křížení - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na křížení - rok 2017


Pravidla pro poskytování příspěvků na křížení místních a účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou

2021

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2021 [pdf]

   2021 - průvodní list [xls]

   2021 - prohlášení o shodě dokumentace [doc]

   2021 - prohlášení 3E [doc]

2020

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2020 [pdf]

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2020 [pdf] ve znění k 9. 4. 2020

   2020 - průvodní list [xls]

2019

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2019 [pdf]

   2019 - průvodní list [xls]

2018

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2018 [pdf]

   2018 - průvodní list [xls]

2017

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2017 [pdf]

   2017 - průvodní list [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na křížení komunikací

Schválené příspěvky na vybavení letišť

2020

Schválené příspěvky na letiště - rok 2020

2019

Schválené příspěvky na letiště - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na letiště - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na letiště - rok 2017


Pravidla pro poskytování příspěvků na vybavení letišť

2020

Pravidla na letiště pro rok 2020 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - základní informace a nejdůležitější změny [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - finanční zdraví [xls]

2019

Pravidla na letiště pro rok 2019 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - finanční zdraví [xls]

2018

Pravidla na letiště pro rok 2018 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - finanční zdraví [xls]

2017

Pravidla na letiště pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2017 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2017 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2017 - finanční zdraví [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na vybavení letišť

Schválené příspěvky na nové technologie

2017

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2017

2016 Předpisy

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2016 Předpisy

2016 Technologie

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2016 Technologie

2015 Předpisy

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2015 Předpisy

2015 Technologie

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2015 Technologie

2014

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2014

2013

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2013

2012

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2012

2009

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2009

2008

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2008


Pravidla pro poskytování příspěvků na nové technologie

2017

Pravidla na nové technologie pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2017 - průvodní list [xls]

2016

Pravidla na nové technologie pro rok 2016 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2016 - průvodní list [xls]

2015

Pravidla na nové technologie pro rok 2015 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2015 - průvodní list [xls]

2014

Pravidla na nové technologie pro rok 2014 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2014 - průvodní list [xls]
Pravidla na nové technologie pro rok 2014 - majetkové vypořádání [xls]

2013

Pravidla na nové technologie pro rok 2013 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2013 - průvodní list [xls]
Pravidla na nové technologie pro rok 2013 - majetkové vypořádání [xls]

2012

Pravidla na nové technologie pro rok 2012 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2012 - průvodní list [xls]

2009

Pravidla na nové technologie pro rok 2009 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2009 - průvodní list [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na nové technologie a projektové činnosti