Poskytování příspěvků

Výbor SFDI schválil 29. 6. 2020 Pravidla na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury pro rok 2020 obcím k financování odstranění škod na dopravní infrastruktuře způsobených povodní nebo záplavou v červnu nebo červenci 2020.

  - pravidla pro poskytnutí tohoto příspěvku jsou k dispozici ZDE [pdf]
  - průvodní list žádosti je k dispozici ZDE [docx]
  - termín pro předložení žádostí: 31. 8. 2020
  - výše příspěvku: až 100 % uznatelných nákladů

Podklady pro žadatele

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Cyklostezky, cyklopruhy

Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou

Vybavení letišť

Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy

Vybavení drážních vozidel jednotkou ETCS

Aktuální informace

9.4.2020 schválil Výbor SFDI příspěvky na bezpečnost pro rok 2020

29.6.2020 dodatečně schválil Výbor SFDI další příspěvky na bezpečnost pro rok 2020

9.4.2020 schválil Výbor SFDI příspěvky na cyklostezky pro rok 2020

29.6.2020 dodatečně schválil Výbor SFDI další příspěvky na cyklostezky pro rok 2020

9.4.2020 schválil Výbor SFDI příspěvky na křížení komunikací pro rok 2020

probíhá hodnocení žádostí (do cca 08/2020)

29.6.2020 schválil Výbor SFDI příspěvky na zvýšení bezpečnosti silnic II. a III. třídy pro rok 2020

Probíhá přijímání žádostí o příspěvek pro roky 2020 až 2022

Aktuálně vypsaný termín výzvy k podávání žádostí

nevypsáno

nevypsáno

nevypsáno

nevypsáno

nevypsáno

31. 10. 2020

Očekávané příští výzvy

POZOR změna termínu pro předkládání žádostí:
leden 2021

POZOR změna termínu pro předkládání žádostí:
leden 2021

POZOR změna termínu pro předkládání žádostí:
leden 2021

Konzultace žádostí

Dovolujeme si informovat, že konzultace pro žadatele o příspěvek na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2022 jsou od června 2020 znovu zahájeny. Červnové a červencové termíny, na které si žadatelé rezervovali konzultaci, zůstaly přiřazeny k uvedeným akcím. Konzultace s rezervovanými termíny v dubnu a květnu byly přesunuty na měsíc září a říjen tohoto roku.
Vzhledem k velkému zájmu žadatelů jsou tyto termíny plně obsazeny. V případě vypsání dodatečných termínů vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek www.sfdi.cz / rezervace termínu konzultace a newsletteru SFDI.
Dále si Vás dovolujeme informovat, že Výbor SFDI také, mimo jiné i v souvislosti s aktuální pandemií COVID-19, schválil úpravu harmonogramu předkládání žádostí o příspěvek na příští období. Předpokládané termíny pro předkládání žádostí o příspěvek, budou posunuty na leden 2021. Předpokládaný termín schválení těchto příspěvků je přibližně polovina roku 2021 s tím, že reálné čerpání prostředků bude možné zahájit až z rozpočtu roku 2022.

Termíny konzultací

rezervační systém na www.sfdi.cz / rezervace termínu konzultace

rezervační systém na www.sfdi.cz / rezervace termínu konzultace

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Ing. Marka Kaftana

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Bc. Matouše Uhláře

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Ing. Marka Kaftana

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Ing. Karla Havránka, tel. 266 097 267, nebo Ing. Denisu Plánkovou, tel. 266 097 418

Pravidla pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Aktualizované znění Pravidel ze dne 1. listopadu 2018:

Textová část pravidel: [PDF]

Přílohy pravidel: [ZIP]

Pravidla pro financování jednotlivých příspěvků k aktuální výzvě

2020 – pravidla bezpečnost [pdf] ve znění k 9.4.2020

Změny v pravidlech pro rok 2020 [pdf]

2020 - pravidla cyklostezky [pdf] ve znění k 9.4.2020

Změny v pravidlech pro rok 2020 [pdf]

2020 – pravidla křížení [pdf] ve znění k 9.4.2020

Změny v pravidlech pro rok 2020 [pdf]

2020 – pravidla letiště [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2020 [pdf]

2020 - pravidla bezp. sil. II. a III. tř. [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2020 [pdf]

2020 - pravidla ETCS [pdf]

Průvodní list a další přílohy k žádosti o příspěvek

2020 - prův. list [xls]

2020 - prův. list [xls]

2020 - prův. list [xls]

2020 - prův. list [xls]

2020 - prův. list [xls]

2020 - průvodní list [XLS]

2020 - čestné prohlášení [DOCX]

2020 - tabulka rozpočtu [DOCX]

2020 - položkový rozpočet akce [DOCX]

2020 - podklad pro technicko ekonomické hodnocení [XLSX]

2020 - předpokládaný harmonogram [DOCX]

2020 - doplňující informace [DOCX]

2020 - vzor tabulky hodnocení finančního zdraví [XLSX]

2020 - hodnotici soubor [XLSX]

Vzorové smlouvy s příjemci

Vzor. sml. - bezpečnost [pdf]

Vzor. sml. - cyklostezky [pdf]

Vzor. sml. - křížení [pdf]

Vzor. sml. - letiště [pdf]

Alokované finanční prostředky v aktuálním rozpočtu SFDI

460 mil. Kč

200 mil. Kč

300 mil. Kč

40 mil. Kč

100 mil. Kč

Příspěvky na Povodně 2020

samostatná stránka zde

Příspěvky na multimodální překladiště (aktuálně se nepředpokladá vypsání pravidel)

samostatná stránka zde


Podklady pro příjemce

Uvolnění a vyúčtování finančních prostředků

Metodický pokyn k žádostem o uvolnění finančních prostředků, vyúčtování zálohově poskytnutých prostředků a vratkám poskytnutých finančních prostředků [ZIP]

Finanční vypořádání poskytnutých prostředků

Metodický pokyn k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2019 [PDF]

Závěrečné vyhodnocení akce

Příloha č. 5 k Pravidlům pro financováním programů, staveb a akcí, financované formou příspěvku z rozpočtu SFDI - oblast bezpečnost a cyklostezky [XLS]
Příloha č. 6 k Pravidlům pro financováním programů, staveb a akcí, financované formou příspěvku z rozpočtu SFDI - oblast křížení, letiště a nové technologie [XLS]

Prezentace - základní informace pro příjemce a žadatele o příspěvek SFDI

stáhnout prezentaci


Další užitečné odkazy

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Cyklostezky, cyklopruhy

Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou

Vybavení letišť

Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy

Nové technologie

Vývoj počtu schválených příspěvků v jednotlivých letech a objem schválených prostředků

Graf – bezpečnost [jpg]

Graf – cyklostezky[jpg]

Vývoj objemu prostředků čerpaných v jednotlivých letech

Graf – bezpečnost [jpg]

Graf – cyklostezky [jpg]

Další odkazy

Nejčastější chyby žádostí
[pdf]

Mapa podpořených cyklostezek (2000 - 2016) [pdf]

Ukázky podpořených cyklostezek

Cyklo pěší balíček - dokumenty

Publikace - Příspěvky na nové technologie [pdf]

Grants for New technology projects [pdf]Schválené příspěvky na zvyšování bezpečnosti a bezbariérové úpravy

2020

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2020 (ze dne 9. 4. 2020)

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2020 (ze dne 29. 6. 2020)

2019

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2017

2016

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2016

2015 - 2. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2015 - 2. kolo

2015 - 1. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2015 - 1. kolo

2014

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2014

2013 - 2. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2013 - 2. kolo

2013 - 1. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2013 - 1. kolo

2012

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2012

2011

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2011

2010

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2010

2009

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2009

2008

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2008


Pravidla pro poskytování příspěvků na zvyšování bezpečnosti a bezbariérové úpravy

2020

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2020 [pdf]

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2020 [pdf] ve znění k 9. 4. 2020
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2020 - průvodní list [xls]

2019

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2019 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2019 - průvodní list [xls]

2018

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2018 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2018 - průvodní list [xls]

2017

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2017 - průvodní list [xls]

2016

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2016 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2016 - průvodní list [xls]

2015

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 - pravidla - 2. kolo [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 - prův. list - 2. kolo [xls]

2014

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2014 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2014 - průvodní list [xls]

2013

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - maj. vypořádání [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - pravidla - 2. kolo [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - prův. list - 2. kolo [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - maj. vypořádání - 2. kolo [xls]

2012

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2012 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2012 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2012 - maj. vypořádání [xls]

2011

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2011 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2011 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2011 - maj. vypořádání [xls]

2010

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2010 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2010 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2010 - maj. vypořádání [xls]

2009

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2009 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2009 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2009 - maj. vypořádání [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na zvyšování bezpečnosti

Schválené příspěvky na cyklostezky a cyklistické pruhy

2020

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2020 (ze dne 9. 4. 2020)

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2020 (ze dne 29. 6. 2020)

2019

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2017

2016 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2016 - 2. kolo

2016 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2016 - 1. kolo

2015 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2015 - 2. kolo

2015 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2015 - 1. kolo

2014 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2014 - 2. kolo

2014 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2014 - 1. kolo

2013 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2013 - 2. kolo

2013 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2013 - 1. kolo

2012

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2012

2011

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2011

2010

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2010

2009

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2009

2008

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2008


Pravidla pro poskytování příspěvků na cyklostezky a cyklistické pruhy

2020

Pravidla na cyklostezky pro rok 2020 [pdf]

Pravidla na cyklostezky pro rok 2020 [pdf] ve znění k 9. 4. 2020
Pravidla na cyklostezky pro rok 2020 - prův. list [xls]

2019

Pravidla na cyklostezky pro rok 2019 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2019 - prův. list [xls]

2018

Pravidla na cyklostezky pro rok 2018 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2018 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2018 - prův. list jízdní pruhy [xls]

2017

Pravidla na cyklostezky pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2017 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2017 - prův. list jízdní pruhy [xls]

2016

Pravidla na cyklostezky pro rok 2016 [pdf] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2016 - prův. list [xls] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2016 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2016 - prův. list [xls]

2015

Pravidla na cyklostezky pro rok 2015 [pdf] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2015 - prův. list [xls] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2015 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2015 - prův. list [xls]

2014

Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 [pdf] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 - prův. list [xls] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 - majetkové vypořádání [xls]

2013

Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 [pdf] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 - prův. list [xls] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 - majetkové vypořádání [xls] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 - majetkové vypořádání [xls]

2012

Pravidla na cyklostezky pro rok 2012 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2012 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2012 - majetkové vypořádání [xls]

2011

Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 - prův. list drážní tělesa [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 - majetkové vypořádání [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 - majetkové vypořádání drážní tělesa [xls]

2010

Pravidla na cyklostezky pro rok 2010 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2010 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2010 - majetkové vypořádání [xls]

2009

Pravidla na cyklostezky pro rok 2009 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2009 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2009 - majetkové vypořádání [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na cyklostezky

Schválené příspěvky na křížení místních a účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou

2020

Schválené příspěvky na křížení - rok 2020

2019

Schválené příspěvky na křížení - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na křížení - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na křížení - rok 2017


Pravidla pro poskytování příspěvků na křížení místních a účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou

2020

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2020 [pdf]

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2020 [pdf] ve znění k 9. 4. 2020
Pravidla na křížení komunikací pro rok 2020 - průvodní list [xls]

2019

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2019 [pdf]
Pravidla na křížení komunikací pro rok 2019 - průvodní list [xls]

2018

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2018 [pdf]
Pravidla na křížení komunikací pro rok 2018 - průvodní list [xls]

2017

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na křížení komunikací pro rok 2017 - průvodní list [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na křížení komunikací

Schválené příspěvky na vybavení letišť

2019

Schválené příspěvky na letiště - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na letiště - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na letiště - rok 2017


Pravidla pro poskytování příspěvků na vybavení letišť

2020

Pravidla na letiště pro rok 2020 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - základní informace a nejdůležitější změny [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - finanční zdraví [xls]

2019

Pravidla na letiště pro rok 2019 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - finanční zdraví [xls]

2018

Pravidla na letiště pro rok 2018 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - finanční zdraví [xls]

2017

Pravidla na letiště pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2017 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2017 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2017 - finanční zdraví [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na vybavení letišť

Schválené příspěvky na nové technologie

2017

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2017

2016 Předpisy

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2016 Předpisy

2016 Technologie

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2016 Technologie

2015 Předpisy

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2015 Předpisy

2015 Technologie

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2015 Technologie

2014

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2014

2013

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2013

2012

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2012

2009

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2009

2008

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2008


Pravidla pro poskytování příspěvků na nové technologie

2017

Pravidla na nové technologie pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2017 - průvodní list [xls]

2016

Pravidla na nové technologie pro rok 2016 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2016 - průvodní list [xls]

2015

Pravidla na nové technologie pro rok 2015 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2015 - průvodní list [xls]

2014

Pravidla na nové technologie pro rok 2014 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2014 - průvodní list [xls]
Pravidla na nové technologie pro rok 2014 - majetkové vypořádání [xls]

2013

Pravidla na nové technologie pro rok 2013 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2013 - průvodní list [xls]
Pravidla na nové technologie pro rok 2013 - majetkové vypořádání [xls]

2012

Pravidla na nové technologie pro rok 2012 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2012 - průvodní list [xls]

2009

Pravidla na nové technologie pro rok 2009 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2009 - průvodní list [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na nové technologie a projektové činnosti