Poskytování příspěvků

Podklady pro žadatele

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Cyklostezky, cyklopruhy

Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou

Vybavení letišť

Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy

Vybavení drážních vozidel jednotkou ETCS

Aktuální informace

Probíhá přijímání žádostí o příspěvek pro rok 2021

Probíhá přijímání žádostí o příspěvek pro rok 2021

9.4.2020 schválil Výbor SFDI příspěvky na křížení komunikací pro rok 2020

4.9.2020 schválil Výbor SFDI příspěvky na vybavení letišť pro rok 2020

29.6.2020 schválil Výbor SFDI příspěvky na zvýšení bezpečnosti silnic II. a III. třídy pro rok 2020

Probíhá přijímání žádostí o příspěvek pro roky 2020 až 2022

Aktuálně vypsaný termín výzvy k podávání žádostí

29. 1. 2021

1. 2. 2021

nevypsáno

nevypsáno

nevypsáno

31. 10. 2020

Očekávané příští výzvy

POZOR změna termínu pro předkládání žádostí:
únor / březen 2021

Konzultace žádostí

Dovolujeme si informovat, že konzultace pro žadatele o příspěvek na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace a konzultace pro žadatele o příspěvek na cyklostezky pro rok 2021 jsou od 14. září 2020 zrušeny z důvodů mimořádné epidemiologické situace. Žadatelé, kteří měli rezervovány zářijové a říjnové termíny, mohou využít možnosti elektronické konzultace projektové dokumentace. Podrobnější informace o elektronických konzultacích budou zaslány objednaným žadatelům emailem.
Vzhledem k velkému zájmu žadatelů jsou termíny konzultací plně obsazeny. V případě vypsání dodatečných termínů vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek www.sfdi.cz / rezervace termínu konzultace a newsletteru SFDI.

Termíny konzultací

rezervační systém na www.sfdi.cz / rezervace termínu konzultace

rezervační systém na www.sfdi.cz / rezervace termínu konzultace

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Ing. Marka Kaftana

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Bc. Matouše Uhláře

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Ing. Marka Kaftana

k individuálnímu sjednání

kontaktujte Ing. Karla Havránka, tel. 266 097 267, nebo Ing. Denisu Plánkovou, tel. 266 097 418

Pravidla pro financování z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury

Aktualizované znění Pravidel ze dne 1. listopadu 2018:

Textová část pravidel: [PDF]

Přílohy pravidel: [ZIP]

Pravidla pro financování jednotlivých příspěvků k aktuální výzvě

2021 – pravidla bezpečnost [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2021 [pdf]

2021 - pravidla cyklostezky [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2021 [pdf]

2020 – pravidla křížení [pdf] ve znění k 9.4.2020

Změny v pravidlech pro rok 2020 [pdf]

2020 – pravidla letiště [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2020 [pdf]

2020 - pravidla bezp. sil. II. a III. tř. [pdf]

Změny v pravidlech pro rok 2020 [pdf]

2020 - pravidla ETCS [pdf]

Nejčastější otázky k pravidlům 2020 [pdf]

Průvodní list a další přílohy k žádosti o příspěvek

2021 - prův. list [xls]

2021 - prohlášení o shodě dokumentace [docx]

2021 - prův. list - cyklostezky [xls]

2021 - prův. list - cyklopruhy [xls]

2021 - prohlášení o shodě dokumentace [docx]

2021 - prohlášení - živelní událost [docx]

2020 - prův. list [xls]

2020 - prův. list [xls]

2020 - prův. list [xls]

2020 - průvodní list [XLS]

2020 - čestné prohlášení [DOCX]

2020 - tabulka rozpočtu [DOCX]

2020 - položkový rozpočet akce [DOCX]

2020 - podklad pro technicko ekonomické hodnocení [XLSX]

2020 - předpokládaný harmonogram [DOCX]

2020 - doplňující informace [DOCX]

2020 - vzor tabulky hodnocení finančního zdraví [XLSX]

2020 - hodnotici soubor [XLSX]

Vzorové smlouvy s příjemci

Vzor. sml. - bezpečnost [pdf]

Vzor. sml. - cyklostezky [pdf]

Vzor. sml. - křížení [pdf]

Vzor. sml. - letiště [pdf]

Alokované finanční prostředky v aktuálním rozpočtu SFDI

460 mil. Kč

200 mil. Kč

300 mil. Kč

40 mil. Kč

100 mil. Kč

Příspěvky na Povodně 2020

samostatná stránka zde

Příspěvky na multimodální překladiště (aktuálně se nepředpokladá vypsání pravidel)

samostatná stránka zde


Podklady pro příjemce

Uvolnění a vyúčtování finančních prostředků

Metodický pokyn k žádostem o uvolnění finančních prostředků, vyúčtování zálohově poskytnutých prostředků a vratkám poskytnutých finančních prostředků [ZIP]

Finanční vypořádání poskytnutých prostředků

Metodický pokyn k finančnímu vypořádání prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v roce 2019 [PDF]

Závěrečné vyhodnocení akce

Příloha č. 5 k Pravidlům pro financováním programů, staveb a akcí, financované formou příspěvku z rozpočtu SFDI - oblast bezpečnost a cyklostezky [XLS]
Příloha č. 6 k Pravidlům pro financováním programů, staveb a akcí, financované formou příspěvku z rozpočtu SFDI - oblast křížení, letiště a nové technologie [XLS]

Prezentace - základní informace pro příjemce a žadatele o příspěvek SFDI

stáhnout prezentaci


Další užitečné odkazy

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků

Cyklostezky, cyklopruhy

Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou

Vybavení letišť

Bezpečnost na silnicích II. a III. třídy

Nové technologie

Vývoj počtu schválených příspěvků v jednotlivých letech a objem schválených prostředků

Graf – bezpečnost [jpg]

Graf – cyklostezky[jpg]

Vývoj objemu prostředků čerpaných v jednotlivých letech

Graf – bezpečnost [jpg]

Graf – cyklostezky [jpg]

Další odkazy

Nejčastější chyby žádostí
[pdf]

Mapa podpořených cyklostezek (2000 - 2016) [pdf]

Ukázky podpořených cyklostezek

Cyklo pěší balíček - dokumenty

Publikace - Příspěvky na nové technologie [pdf]

Grants for New technology projects [pdf]Schválené příspěvky na zvyšování bezpečnosti a bezbariérové úpravy

2020

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2020 (ze dne 9. 4. 2020)

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2020 (ze dne 29. 6. 2020)

2019

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2017

2016

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2016

2015 - 2. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2015 - 2. kolo

2015 - 1. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2015 - 1. kolo

2014

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2014

2013 - 2. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2013 - 2. kolo

2013 - 1. kolo

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2013 - 1. kolo

2012

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2012

2011

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2011

2010

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2010

2009

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2009

2008

Schválené příspěvky na bezpečnost - rok 2008


Pravidla pro poskytování příspěvků na zvyšování bezpečnosti a bezbariérové úpravy

2021

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2021 [pdf]
2021 - prův. list [xls]

2021 - prohlášení o shodě dokumentace [docx]

2020

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2020 [pdf]

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2020 [pdf] ve znění k 9. 4. 2020
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2020 - průvodní list [xls]

2019

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2019 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2019 - průvodní list [xls]

2018

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2018 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2018 - průvodní list [xls]

2017

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2017 - průvodní list [xls]

2016

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2016 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2016 - průvodní list [xls]

2015

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 - pravidla - 2. kolo [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2015 - prův. list - 2. kolo [xls]

2014

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2014 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2014 - průvodní list [xls]

2013

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - maj. vypořádání [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - pravidla - 2. kolo [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - prův. list - 2. kolo [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2013 - maj. vypořádání - 2. kolo [xls]

2012

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2012 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2012 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2012 - maj. vypořádání [xls]

2011

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2011 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2011 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2011 - maj. vypořádání [xls]

2010

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2010 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2010 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2010 - maj. vypořádání [xls]

2009

Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2009 [pdf]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2009 - průvodní list [xls]
Pravidla na zvyšování bezpečnosti pro rok 2009 - maj. vypořádání [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na zvyšování bezpečnosti

Schválené příspěvky na cyklostezky a cyklistické pruhy

2020

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2020 (ze dne 9. 4. 2020)

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2020 (ze dne 29. 6. 2020)

2019

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2017

2016 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2016 - 2. kolo

2016 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2016 - 1. kolo

2015 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2015 - 2. kolo

2015 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2015 - 1. kolo

2014 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2014 - 2. kolo

2014 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2014 - 1. kolo

2013 - 2. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2013 - 2. kolo

2013 - 1. kolo

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2013 - 1. kolo

2012

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2012

2011

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2011

2010

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2010

2009

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2009

2008

Schválené příspěvky na cyklostezky - rok 2008


Pravidla pro poskytování příspěvků na cyklostezky a cyklistické pruhy

2021

Pravidla na cyklostezky pro rok 2021 [pdf]
2021 - prův. list - cyklostezky [xls]

2021 - prův. list - cyklopruhy [xls]

2021 - prohlášení o shodě dokumentace [docx]

2021 - prohlášení - živelní událost [docx]

2020

Pravidla na cyklostezky pro rok 2020 [pdf]

Pravidla na cyklostezky pro rok 2020 [pdf] ve znění k 9. 4. 2020
Pravidla na cyklostezky pro rok 2020 - prův. list [xls]

2019

Pravidla na cyklostezky pro rok 2019 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2019 - prův. list [xls]

2018

Pravidla na cyklostezky pro rok 2018 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2018 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2018 - prův. list jízdní pruhy [xls]

2017

Pravidla na cyklostezky pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2017 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2017 - prův. list jízdní pruhy [xls]

2016

Pravidla na cyklostezky pro rok 2016 [pdf] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2016 - prův. list [xls] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2016 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2016 - prův. list [xls]

2015

Pravidla na cyklostezky pro rok 2015 [pdf] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2015 - prův. list [xls] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2015 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2015 - prův. list [xls]

2014

Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 [pdf] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 - prův. list [xls] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2014 - majetkové vypořádání [xls]

2013

Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 [pdf] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 - prův. list [xls] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 - majetkové vypořádání [xls] - 2. kolo
Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2013 - majetkové vypořádání [xls]

2012

Pravidla na cyklostezky pro rok 2012 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2012 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2012 - majetkové vypořádání [xls]

2011

Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 - prův. list drážní tělesa [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 - majetkové vypořádání [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2011 - majetkové vypořádání drážní tělesa [xls]

2010

Pravidla na cyklostezky pro rok 2010 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2010 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2010 - majetkové vypořádání [xls]

2009

Pravidla na cyklostezky pro rok 2009 [pdf]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2009 - prův. list [xls]
Pravidla na cyklostezky pro rok 2009 - majetkové vypořádání [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na cyklostezky

Schválené příspěvky na křížení místních a účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou

2020

Schválené příspěvky na křížení - rok 2020

2019

Schválené příspěvky na křížení - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na křížení - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na křížení - rok 2017


Pravidla pro poskytování příspěvků na křížení místních a účelových komunikací s nadřazenou infrastrukturou

2020

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2020 [pdf]

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2020 [pdf] ve znění k 9. 4. 2020
Pravidla na křížení komunikací pro rok 2020 - průvodní list [xls]

2019

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2019 [pdf]
Pravidla na křížení komunikací pro rok 2019 - průvodní list [xls]

2018

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2018 [pdf]
Pravidla na křížení komunikací pro rok 2018 - průvodní list [xls]

2017

Pravidla na křížení komunikací pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na křížení komunikací pro rok 2017 - průvodní list [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na křížení komunikací

Schválené příspěvky na vybavení letišť

2020

Schválené příspěvky na letiště - rok 2020

2019

Schválené příspěvky na letiště - rok 2019

2018

Schválené příspěvky na letiště - rok 2018

2017

Schválené příspěvky na letiště - rok 2017


Pravidla pro poskytování příspěvků na vybavení letišť

2020

Pravidla na letiště pro rok 2020 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - základní informace a nejdůležitější změny [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - finanční zdraví [xls]

2019

Pravidla na letiště pro rok 2019 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2019 - finanční zdraví [xls]

2018

Pravidla na letiště pro rok 2018 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2018 - finanční zdraví [xls]

2017

Pravidla na letiště pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na letiště pro rok 2020 - čestné prohlášení [doc]
Pravidla na letiště pro rok 2017 - průvodní list [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2017 - přehled údajů [xls]
Pravidla na letiště pro rok 2017 - finanční zdraví [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na vybavení letišť

Schválené příspěvky na nové technologie

2017

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2017

2016 Předpisy

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2016 Předpisy

2016 Technologie

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2016 Technologie

2015 Předpisy

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2015 Předpisy

2015 Technologie

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2015 Technologie

2014

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2014

2013

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2013

2012

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2012

2009

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2009

2008

Schválené příspěvky na nové technologie - rok 2008


Pravidla pro poskytování příspěvků na nové technologie

2017

Pravidla na nové technologie pro rok 2017 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2017 - průvodní list [xls]

2016

Pravidla na nové technologie pro rok 2016 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2016 - průvodní list [xls]

2015

Pravidla na nové technologie pro rok 2015 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2015 - průvodní list [xls]

2014

Pravidla na nové technologie pro rok 2014 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2014 - průvodní list [xls]
Pravidla na nové technologie pro rok 2014 - majetkové vypořádání [xls]

2013

Pravidla na nové technologie pro rok 2013 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2013 - průvodní list [xls]
Pravidla na nové technologie pro rok 2013 - majetkové vypořádání [xls]

2012

Pravidla na nové technologie pro rok 2012 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2012 - průvodní list [xls]

2009

Pravidla na nové technologie pro rok 2009 [pdf]
Pravidla na nové technologie pro rok 2009 - průvodní list [xls]


Archiv stránek pro příspěvky na nové technologie a projektové činnosti