Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2021

[PDF] Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2021
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu na rok 2021
[DOC] Prohlášení statutárního zástupce žadatele o shodě projektových dokumentací 
[XLS] Seznam nehodových lokalit Ministerstva dopravy ČR

 


 

Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2020

[PDF] Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2020
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2020

[DOC] Prohlášení statutárního zástupce žadatele o shodě projektových dokumentací

 


 

Bezpečnost na silnicích 2018 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 4.5.2018

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2018


 

Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2018

[PDF] Pravidla pro financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2018
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy pro rok 2018