Cyklistické stezky

Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2020

[PDF] Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2020
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty
[DOC] Prohlášení - živelní událost
[DOC] Prohlášení o shodě PD

 


Cyklostezky 2019 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 30.4.2019

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2019


 

Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2019

[PDF] Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2019
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

 


 

Cyklostezky 2018 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 4.5.2018

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2018


 

Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2018

[PDF]

Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2018

[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

 


 

Cyklostezky 2017 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 26.4.2017

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2017


 

Cyklostezky 2016 - II. kolo - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 31.10.2016

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2016


 

Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2017

[PDF]

Pravidla pro financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok 2017

[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku na výstavbu nebo opravu cyklistických stezek
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku na zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

 


 

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a opravy cyklistických stezek pro rok 2016 - 2. kolo

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a opravy cyklistických stezek pro rok 2016
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku

 


 

Cyklostezky 2016 - žádosti schválené Výborem SFDI dne 28.4.2016

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2016


 

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2016

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2016
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2016 na výstavbu a údržbu cyklistických stezek

 


Cyklostezky 2015 - II. kolo - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 30. 7. 2015

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2015 - II. kolo


 

[PDF] Nejčastější chyby předkládaných projektových dokumentací na stavby bezbariérových pěších tras a cyklistických stezek 


 

Cyklostezky 2015 - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 14. 4. 2015

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2015


 

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015 a 2016 (2. kolo).

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015 a 2016

[XLS] Průvodní list k žádosti

[PDF] Konzultační dny pro žadatele 


 

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015.

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2015.
[XLS] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2015 na výstavbu a údržbu cyklistických stezek.
   

 

 Cyklostezky 2014 - II. kolo - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 22.9.2014

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2014 – 2. kolo


Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2014 a 2015 (2. kolo).

Výbor SFDI dne 5. 5. 2014 schválil vyhlášení druhého kola pro podání žádostí o poskytnutí příspěvku na výstavbu a údržbu cyklistických stezek (§ 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.) v celkovém finančním limitu 87,858 mil. Kč

Termín pro předkládání žádostí je do 30. 6. 2014.

[PDF] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2014 a 2015

[XLS] Průvodní list k žádosti


 

Cyklostezky 2014 - I. kolo - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 5.5.2014

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2014 – 1. kolo

 


Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2014.

[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2014.
[pdf, xls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2014 na výstavbu a údržbu cyklistických stezek
[pdf, xls] Příloha k průvodnímu listu: Majetkoprávní vypořádání pozemků a objektů na kterých se stavba nachází.

 

Cyklostezky 2013 - II. kolo - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 25.6.2013

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2013 – 2. kolo 

 

Cyklostezky 2013 - I. kolo - přehled žádostí o příspěvek schválených Výborem SFDI dne 19.4.2013

[PDF] Schválené příspěvky pro rok 2013 – 1. kolo 

 


Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2013 - 2 kolo.

[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2013.
[pdf, xls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2013 na výstavbu a údržbu cyklistických stezek
[pdf, xls] Příloha k průvodnímu listu: Majetkoprávní vypořádání pozemků a objektů na kterých se stavba nachází.

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2013.

[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2013.
[pdf, xls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2013 na výstavbu a údržbu cyklistických stezek
[pdf, xls] Příloha k průvodnímu listu: Majetkoprávní vypořádání pozemků a objektů na kterých se stavba nachází.

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2012.

[pdf] Rozhodnutí ředitele č.18/2011 O vydání Pravidel pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace pro rok 2012 a Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2012.
[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2012.
[pdf, xls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2012 na výstavbu a údržbu cyklistických stezek
[pdf, xls] Příloha k průvodnímu listu: Majetkoprávní vypořádání pozemků a objektů na kterých se stavba nachází.

Žádosti o příspěvek schválené Výborem SFDI dne 8.11.2011 usnesením č.861. [pdf]

Rozhodnutí ředitele č. 11/2011 – O vydání Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2011 – 2. Kolo
[pdf] - Rozhodnutí ředitele a Pravidla
[xls] - příloha 1
[xls] - příloha 2

VÝSTAVBA A ÚDRŽBA CYKLISTICKÝCH STEZEK 2011
[pdf] – žádosti o příspěvek schválené Výborem SFDI dne 2.6.2011 usnesením č.834

Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu cyklistických stezek na opuštěných drážních tělesech pro rok 2011.

[pdf] Rozhodnutí ředitele č.15/2010O vydání Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu cyklistických stezek na opuštěných drážních tělesech pro rok 2011.
[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu cyklistických stezek na opuštěných drážních tělesech pro rok 2011.
[pdf, xls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2011 na výstavbu cyklistické stezky na opuštěných drážních tělesech.
[pdf, xls] Příloha k průvodnímu listu - Majetkoprávní vypořádání akcí dotčených pozemků a objektů.

Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI na rok 2011 v souladu s § 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.

[pdf] Rozhodnutí ředitele č.10/2010 O vydání Pravidel pro poskytování příspěvků pro naplňování programů zaměřených ke zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezeno schopností pohybu a orientace pro rok 2011 a Pravidel pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2011.
[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2011
[pdf, xls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2011 na výstavbu a údržbu cyklistických stezek
[pdf, xls] Příloha k průvodnímu listu - Majetkoprávní vypořádání akcí dotčených pozemků a objektů.

VÝSTAVBA A ÚDRŽBA CYKLISTICKÝCH STEZEK 2010
[pdf] – žádosti o příspěvek schválené Výborem SFDI dne 28.5.2010 usnesením č.794
[pdf] – zaslané žádosti o příspěvek


Pravidla pro poskytování příspěvků z rozpočtu SFDI na rok 2010 v souladu s § 2, odst. 1, písm. h) zákona č. 104/2000 Sb.

[pdf] Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek pro rok 2010
[pdf, xls] Průvodní list k žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2010 na výstavbu a údržbu cyklistických stezek
[pdf, xls] Příloha k průvodnímu listu - Majetkoprávní vypořádání akcí dotčených pozemků a objektů.

VÝSTAVBA A ÚDRŽBA CYKLISTICKÝCH STEZEK 2009
[pdf] – žádosti o příspěvek schválené Výborem SFDI dne 27.5.2009
[pdf] – zaslané žádosti o příspěvek

VÝSTAVBA A ÚDRŽBA CYKLISTICKÝCH STEZEK 2008
[pdf] – žádosti o příspěvek schválené Výborem SFDI dne 12.6.2008
[pdf] – neschválené žádosti o příspěvek
[pdf] – zaslané žádosti o příspěvek

Pravidla k 1. ročníku soutěže měst a obcí
v oblasti rozvoje cykloturistiky a cyklodopravy
[pdf]