Cyklomapa a příspěvky na výstavbu

Přehled cyklostezek podpořených z rozpočtu SFDI v letech 2000 - 2016 - mapa [PDF]

Příspěvky z rozpočtu SFDI na výstavbu a údržbu cyklistických stezek v letech 2000 - 2015 [PDF]